Missie  
   
  Volgens het Centraal Bureau Statistiek (CBS) zijn er in Nederland ongeveer 500.000 indische Nederlanders van de eerste en tweede generatie. De derde generatie wordt volgens de definitie van het CBS niet als indische Nederlander gekenschetst.
 
  De indische gemeenschap heeft een eigen cultuur en er is zeker behoefte aan programma's voor indische Nederlanders.
Op (lokale en landelijke) radio en televisie zijn wel programma's voor 'immigranten', onder meer Turken, Marokkanen, Surinamers. De media - radio, televisie, tijdschriften - hebben echter weinig aandacht voor de indische cultuur.
 
   
  De missie van NieuwIndisch; meer aandacht in de media voor de indische cultuur. Dat kan door programma's te maken voor en met indische Nederlanders en degenen die zich aan hen verwant voelen. En daarnaast door de bestaande omroepen te prikkelen tot het maken van programma's.
 
   
  Hoe NieuwIndisch dit wil bereiken leest u onder 'acties'.
Hoe u NieuwIndisch kunt steunen leest u onder 'leden'.
 
   
  Meer weten over de initiatiefnemer?