NieuwIndisch Televisie

Dick schafer

opleiding

Zoals bij elk kind begon mijn opleiding met halen van diploma's zwemmen, algemene muzikale vorming, tuintje verzorging, veilig verkeer, judo etc.

De serieuze opleidingen:

 • In 2004 deed ik de cursus leaders & promo's.
 • In 2002 en 2003 deed ik de cursussen opname techniek en programma maken. Deze cursussen volgde ik bij de Open Studio Amsterdam. Zij werden aangeboden door SALTO, waar ik uitzendtijd inkocht voor de uitzendingen van NieuwIndisch Televisie.
 • In 2001 haalde ik een eerstegraadsbevoegdheid Algemene Natuurweten- schappen aan de Universiteit Utrecht.
 • in 1990 heb ik de cursussen transportbeheer en distributiebeheer gedaan. Deze cursussen werden gegeven door de NEVEM (nederlandse vereniging voor logistiek management).
 • In 1989 rondde ik de opleiding logistiek management af.
 • op 31 augustus 1988 ben ik - aan de Vrije Unversiteit - afgestudeerd als (micro)bioloog.
 • In 1987: Vrije Universiteit MO akte plant- en dierkunde.
 • In 1983: VL-VU: tweedegraad natuur- en scheikunde.

certificaten en nascholingscursussen:

 • In 2000: APS; conferentie anw.
 • In 1999: ISVW; geschiedenis van de molecuultheorie.
 • In 1998: NVON/VU; natuurwetenschap in beweging.
 • In 1998: VU; nverbond tussen Kleio en Apollo.
 • In 1996: Rijks Universiteit Leiden; sleutel tot de natuurwetenschappen.

Wat heb ik mijzelf geleerd:

 • Adobe Premiere.
 • After Effects.
 • Dreamweaver.
 • Prezi, Powerpoint, etc .

Ook elk jaar:

Vooraanstaande Nederlandse wetenschappers uit de vakgebieden van de laureaten vertellen, heet van de naald over het werk van de nieuwe Nobelprijswinnaars in de geneeskunde, natuurkunde, scheikunde en literatuur. Wie zijn nu precies die winnaars van dit jaar, waarom is hun werk zo baanbrekend, en zijn het de terechte winnaars? SPUI25 organiseert deze avond in samenwerking met de KNAW.